Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2017-11-04T13:16:50+00:00
Regulamin do pobrania

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO PANGEA

Artykuł 1: Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian.

Artykuł 2: Konkurs Matematyczny Pangea  ma zasięg ogólnokrajowy. Według danych z lat 2016  w Konkursie Matematycznym  Pangea wzięło udział:

 • województwa     : 16
 • miasta                 : 1683
 • szkoły                  : 3490
 • nauczyciele        : 4973
 • uczniowie           : 101036

Artykuł 3: Za organizację i przebieg Konkursu Matematycznego Pangea odpowiedzialni są organizatorzy Konkursu. Organizatorzy Konkursu określają miejsce przeprowadzenia etapu finałowego, zasady etapu finałowego, kryteria punktowania wyników oraz nagrody dla uczestników.

Artykuł 4:  Założenia i cele Konkursu:  

 • Propagowanie matematyki wśród młodzieży
 • zwiększyć motywację i zainteresowanie uczniów nauką
 • ocenić poziom wiedzy uczniów
 • rozwijać zdolności uczniów do nauki i zapewnić im integrację
 • nagrodzić najlepszego ucznia
 • nagrodzić nauczycieli

PANGEA ZA GRANICĄ

Artykuł 5: Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech). W latach 2016  łączna ilość uczniów biorących udział w Konkursie wynosiła 561.203.

KATEGORIE

Artykuł 6:  Szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6, 7

Artykuł 7: W przypadku, gdy uczestnicy startują w więcej niż jednej kategorii lub w niewłaściwej kategorii wynik będzie uznany za nieważny.

ZGŁOSZENIA

Artykuł 8: Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Rejestracja przez rodzica wynosi 14 zł, natomiast rejestracja grupy przez nauczyciela 9 zł .

Artykuł 9: Liczba uczestników nie jest ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 15 listopada a zakończy 19 lutego 2018r. Wyniki osób które nie wpłaciły opłaty rejestracyjnej będą nieważne.

Artykuł 10: Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie przez nauczycieli za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.pangea.edu.pl). Zgłoszenia dokonane przez osoby inne niż nauczyciele będą uznane za nieważne. Zgłoszenia dokonane przez telefon, e-mail lub fax nie będą przyjmowane.

Artykuł 11: Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełniane w trakcie zgłoszenia lub za niestosowanie się do zasad.

Artykuł 12: Wszystkie informacje w sprawie zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej www.pangea.edu.pl

Artykuł 13:  W przypadku zaistnienia problemów w trakcie dokonywania rejestracji należy kontaktować się z organizatorem pod adresem info@pangea.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 600 710 066. Rozmowy telefoniczne oraz rozmowy na Whatsapp będą odbywały się w godzinach od 9 do 15 w dni robocze .

Artykuł 14: Uczniom którzy biorą udział w konkursie Pangea zostaną wydane certyfikaty uczestnictwa a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają certyfikaty osiągnięć.Certyfikat online .

Artykuł 15: Wyniki punktowe konkursu zostaną przeliczone na procentowe.

Artykuł 16: Nagrody dla nauczycieli nie mogą być przekazane przez Organizatora na rzecz innych osób lub instytucji.

PYTANIA KONKURSOWE PANGEA I ETAPY KONKURSU

SZKOLNY ETAP  (28 luty – 02 marca, 2018)

Artykuł 17:  Test zostanie opublikowany na stronie lms.pangea.edu.pl

Artykuł 18: Nauczycielom którzy będą rejestrowali uczniów zostanie wysłana nazwa użytkownika oraz hasło po zapłaceniu za dostęp do platformy testowej online.

Artykuł 19: Studenci zarejestrowani indywidualnie przez rodzica otrzymają swoją nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej używanej podczas rejestracji.

Artykuł 20: Zasady przeprowadzenia 1 etapu Konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej (www.pangea.edu.pl)

Artykuł 21: Testy Pangea z lat ubiegłych oraz inne  szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej

Artykuł 22: Wyniki 1 etapu Konkursu będzie można znaleźć na stronie.

Artykuł 23: 20 najlepszych osób w każdej kategorii uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym.

Artykuł 24: Po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników zastrzeżenia i skargi nie będą uwzględniane.

ETAP FINAŁOWY  (09 kwiecień – 13 kwiecień, 2018)

Miejsce: To będzie w Warszawie . Dokładna lokalizacja zostanie podana miesiąc przed egzaminem .

Uczestnicy: 20 osób zakwalifikowanych w każdej kategorii, ale komisja egzaminacyjna Pangea ma prawo do zwiększenia liczby finalistów w razie potrzeby.

Artykuł 25: W przypadku, gdy uczestnicy etapu finałowego uzyskają taką samą liczbę punktów,  porównywana jest liczba poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi z obu etapów oraz czas jaki uzyskał każdy z uczniów.

Artykuł 26: Zasady Konkursu oraz szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Artykuł 27: Wszelkie dokumenty przesłane do organizatorów Pangea zostaną zniszczone po 2 miesiącach od daty ogłoszenia wyników etapu finałowego. Po upływie 48 h od ogłoszenia wyników odwołania nie będą uwzględniane.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Artykuł 28: Nagrody zostaną wręczone podczas ceremonii wręczenia nagród. Informacje na temat miejsca i czasu uroczystości zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Po upływie 15 dni od uroczystości prośby o odbiór nagrody nie będą uwzględnione.

 1. Każdy student uczestniczący w końcowym etapie zostanie nagrodzony medalem.
 2. Top %20: Złote medale i certyfikaty.
 3. %21-50%:Srebrne medale i certyfikaty .Reszta : Brązowy medal i certyfikat .
 4. Za pierwsze , drugie i trzecie miejsce uczeń otrzyma dodatkową nagrodę która będzie ogłoszona na stronie internetowej.
 5. Medale ,certyfikaty lub nagrody które nie zostały odebrane podczas ceremonii muszą być pobrane z Pangei.

             Zapraszamy do biura w Warszawie nie później niż 15 dni po ceremonii wręczania nagród.

 1. Uczniowie,Nauczyciele lub osoba trzecia którzy mają zgodę rodziców mogą odebrać nagrody lub certyfikaty.
 2. W razie potrzeby certyfikaty i medale możemy przesłać pocztą ,opłata za doręczenie zostanie pokryta przez odbiorcę.

UWAGI

Event Data Remark
Zgłoszenia 15.11.2017 – 19.02.2018 Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.
1st Etap 28.02.2018 – 02.03.2018 Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.
Etap finałowy i ceremonia wręczania nagród 09.04.2018 – 13.04.2018 Dokładna data i godzina zostaną podane później.

 

Artykuł 29: Uczniowie, nauczyciele i opiekunowie biorący udział w 1 etapie, etapie finałowym oraz ceremonii wręczenia nagród wyrażają zgodę na zamieszczenie przez organizatorów Pangea zdjęć, video oraz reportaży na stronie internetowej oraz w katalogach reklamowych.

Artykuł 30: Organizator Konkursu Matematycznego Pangea zachowuje prawo do aktualizacji regulaminu. Informacja o dokonanych zmianach zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Artykuł 31: Przyjmuje się, że uczestnicy, biorący udział w Konkursie zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

Artykuł 32: Komunikacja między rodzicami, nauczycielami i uczniami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Ogłoszenia i inne informacje umieszczone na stronie uznaje się za przekazane wszystkim zainteresowanym.

en_USEnglish
en_USEnglish