REGULAMIN PANGEA Konkurs Matematyczny 2013-2014

REGULAMIN PANGEA Konkurs Matematyczny, 2013-2014

 

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie.

2. W roku 2013/2014  konkurs przeprowadzany jest w dziewięciu kategoriach:

Szkół podstawowych (dla klas 4, klas 5 i klas 6)

Szkół gimnazjalnych (dla klas 1, klas 2 i klas 3)

Szkół licealnych (dla klas 1, klas 2 i klas 3)

3. Informujemy, że na stronie internetowej www.pangea.edu.pl znajdują się zadania konkursowe z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami.

4.  Do konkursu uczniów zgłaszają nauczyciele matematyki poprzez wypełnienie aplikacji na stronie www.pangea.edu.pl. Liczba uczestników z danej szkoły w każdej kategorii jest nieograniczona.

5. Zakres merytoryczny konkursu:

PROGRAM SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

a) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (pamięciowe i pisemne),

b) rzymski sposób zapisywania liczb,

c) ułamki zwykłe i dziesiętne,

d) cechy podzielności liczb,

e) nww i nwd liczb,

f) potęgowanie liczb całkowitych oraz wymiernych

g) obliczenia procentowe,

h) punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość dwóch punktów na płaszczyźnie,

i) kąty i ich rodzaje

j) proste, odcinki równoległe i prostopadłe,

k) obwód wielokąta (prostokąt, kwadrat, trójkąt),

l) czworokąty,

m) pole prostokąta, kwadratu, trójkąta, równoległoboku i rombu

n) wielokąty foremne,

o) skala i plan,

p) graniastosłupy,

r) ostrosłupy,

s) zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień; gry logiczne.

PROGRAM GIMNAZJUM:

a) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych (pamięciowe i pisemne),

b) rzymski sposób zapisywania liczb,

c) ułamki zwykłe i dziesiętne, ułamki okresowe

d) liczby wymierne,

e) cechy podzielności liczb,

f) nww i nwd liczb,

g) potęgowanie i pierwiastkowanie, usuwanie niewymierności z mianownika,

h) obliczenia procentowe,

i) równania i nierówności, układy równań

j) wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia

k) punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość dwóch punktów na płaszczyźnie,

l) kąty i ich rodzaje,

m) proste, odcinki równoległe i prostopadłe,

n) jednokładność prosta i odwrotna, także w układzie współrzędnych.

o) okrąg i koło, pole i obwód, okręgi wpisane w trójkąt i opisane na trójkącie i czworokącie.

p) kąt środkowy i kąt wpisany,

q) własności trójkątów, nierówność trójkąta, podobieństwo trójkątów, zależności w trójkącie prostokątnym 30,60,90 oraz 45, 45, 90.

r) obwód i pole wielokątów (prostokąt, kwadrat, trójkąt),

s) czworokąty,

t) pole prostokąta i kwadratu, trójkąta, równoległoboku, rombu, tw. pitagorasa

u) wielokąty foremne,

v) skala i plan,

w) układ współrzędnych.

x) funkcja liniowa,

y) pola powierzchni i objętości brył: graniastosłupy, ostrosłupy, walec, stożek, kula,

z) zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień; gry logiczne.

PROGRAM LICEUM:

a)Znajomość wyżej wymienionegoprogramu gimnazjum.

b)Podzielność liczb całkowitych, dzielenie z resztą.

c)Wartość bezwzględna i jej własności, równania i nierówności z modułem.

d)Część całkowita i ułamkowa liczby wymiernej.

e)Własności figur płaskich.

f)Podstawowe twierdzenia planimetrii, funkcje trygonometryczne i ich zastosowanie w geometrii.

g)Własności funkcji jednej zmiennej, wielomiany.

h)Równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych.

i)Nietypowe równania, układy równań i nierówności.

j)Kombinatoryka (kombinacje, wariacje, permutacje), rachunek prawdopodobieństwa.

k)Zadania z treścią, zastosowania matematyki na co dzień; gry logiczne.


5. Zabrania się używania kalkulatora.

6. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap 1:

Odbędzie się 10 stycznia 2014. Arkusze zadań zostaną wysłane do szkół biorących udział w konkursie. Szkoła, która bierze udział w konkursie jest odpowiedzialna za przebieg I-go Etapu.

I. Etap konkursu zawiera 15 zadań o różnym stopniu trudności.

Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone do szkół przed Konkursem w oddzielnych kopertach. Testy są tajne do chwili rozpoczęcia Konkursu, który powinien nastąpić o godzinie 9:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie Konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:20.

Otwarcie kopert następuje w obecności uczestników Konkursu. Otwarcie ma miejsce bezpośrednio po naniesieniu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi przez uczestników Konkursu.

Każdy uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kartę odpowiedzi wpisująć dane osobowe. Organizator konkursu nie  sprawdzi karty odpowiedzi jeśli nie zostanie ona poprawnie podpisana.

Uczestnikom zabrania się opuszczania sali nie  wcześniej niż po upływie 45 minut od otrzymania testów. W wyjątkowych sytuacjach, czyli w przypadku opuszczenia sali przed upływem 45-ciu minut od otrzymania testu,  uczeń jest zobowiązany do pozostawienia testu w sali.

Po zakończeniu konkursu szkoła, która bierze udział w konkursie obowiązuje się dostarczyć karty odpowiedzi do organizatora konkursu.

Karty odpowiedzi powinny zostać odesłane w ciągu 5 dni roboczych od przeprowadzenia konkursu.

Etap 2 :

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 500 miejsc w poszczególnych kategoriach,  zostaną zakwalifikowani do II-go Etapu konkursu.

Test składa się z 30 zadań pogrupowanych w następujący sposób: zadania 1-10 są za trzy punkty, 11-20 są za cztery punkty, 21-30 są za pięć punktów. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. Uczeń może uzyskać maksymalnie 120 punktów, ale złe odpowiedzi są punktowane ujemnie.

Za każdą złą odpowiedź odejmowana jest następująca ilość punktów:

-0.75 punktu w pytaniach 1-10

-1 punkt w pytaniach 11-20

-1.25 punktu w pytaniach 21-30

 

II-gi Etap odbędzie się 28 marca 2014, w Vistula University mieszczącym się:

ul. Stoklosy 3, 02-787 Warszawa – Ursynow

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu będą dostępne na stronie internetowej konkursu www.pangea.edu.pl

7. Meridian nie zapewnia transportu na miejsce konkursu i nie zwraca kosztów podróży.

8. W przypadku wątpliwości Komitet Konkursu (dyrekcja szkoły oraz nauczciele matematyki) zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji.

9. Uczestnictwo w ceremonii jest warunkiem odebrania nagrody, gdyż Meridian nie wysyła nagród zwycięzcom.  Nagrodę należy odebrać osobiście lub w szczególnych sytuacjach za pośrednictwem Rodziców lub Nauczyciela. Jeśli z przyczyn losowych uczestnik nie może wziąć udziału w ceremonii  rozdania nagród nadal zachowuje prawo do nagrody. W takim wypadku istnieje możliwość  jej odbioru w terminie późniejszym.

10. W przypadku remisu w ostatnim etapie PANGEA  (czyli gdy kilka osób będzie miało dokładnie ten sam wynik) odbędzie się  krótki test między uczestnikami  w dniu rozdania nagród. Dogrywka rozpocznie się o godzinie 9.00 aż do wyłonienia zwycięzcy, zaś wręcznie nagród  rozpocznie o godzinie 12.00.

11. Lista 20 najlepszych uczestników  z każdej kategorii wraz z ich rezultatami zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.pangea.edu.pl po ogłoszeniu wyników na ceremonii rozdania nagród.

12. Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie ważnej  legitymacji  szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

13. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Organizator zastrzega sobie prawo  dyskawlifikacji uczestnika, jeśli ten załamie punkt regulaminu.

14.  Uczestnictwo w  konkursie jest całkowicie bezpłatne.

15. Kalendarz konkursu:

a. zgłaszanie uczestników: 1.10. 2013 – 29.11.2013

b.  I etap 10.01.2014

c. odesłanie kart odpowiedzi w ciągu tygodnia tj. Do 17.01.2014

d. wyniki I etapu 17. 03.2014

e. Finał konkursu – 28.03.2014

f. wyniki etapu finałowego – 14.04.2014

g. Ceremonia rozdania nagród  - 29.04.2014

16. W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:

Email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.               Telefon: 22 457 24 24