REGULAMIN PANGEA , 2014-2015

Artykuł 1: Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

Artykuł 2: Konkurs Matematyczny Pangea  ma zasięg ogólnokrajowy. Według danych z lat 2013-2014 w Konkursie Matematycznym  Pangea wzięło udział:

- województwa        : 16

- miasta                   : 1 542

- szkoły                    : 3 049

- nauczyciele          : 3 678

- uczniowie             : 103 264

Artykuł 3: Za organizację i przebieg Konkursu Matematycznego Pangea odpowiedzialni są organizatorzy Konkursu. Organizatorzy Konkursu określają miejsce przeprowadzenia etapu finałowego, zasady etapu finałowego, kryteria punktowania wyników oraz nagrody dla uczestników.

Artykuł 4:  Założenia i cele Konkursu:

Założenie:

Propagowanie matematyki wśród młodzieży

Cele:

- zwiększyć motywację i zainteresowanie uczniów nauką

- ocenić poziom wiedzy uczniów

- rozwijać zdolności uczniów do nauki i zapewnić im integrację

- nagrodzić najlepszego ucznia

- nagrodzić nauczycieli

PANGEA ZA GRANICĄ

Artykuł 5: Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech). W latach 2013-2014 łączna ilość uczniów biorących udziałw Konkursie wynosiła 369 591.